Wybierz nas

Jako wykonawcę Twojego wymarzonego domu!

Konsultacje i optymalizacje w zakresie projektów, prowadzenie budowy przez uprawnionego kierownika robót, doświadczenie w zakresie kordynacji międzybranżowej obiektów mieszakaniowych oraz przemysłowych to tylko część z zalet, która wyróżnia nas nad konkurencją.

Nasze realizacje

Na zdjęciach obok prezentujemy przykładowe zdjęcia z naszych realizacji. Profesjonalna obsługa oraz wysoka jakość wykonania to nasza domena.

Nadzór

Dzięki posiadanym uprawnieniom oraz zdobytemu doświadczeniu oferujemy Państwu:
- objęcie obowiązków Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru,
- inwentaryzacje budowlane, sporządzanie przedmiarów oraz obmiarów powykonawczych,
- wykonywanie kosztorysów w progranie NORMA,
- przeglądy obiektów budowlanych,
- doradztwo techniczne,
- pomoc w załatwianiu spraw formalnych związanych z realizacją inwestycji.

Szeroki zakres usług budowlanych

W zakresie naszej oferty znajduje się kompleksowa realizacja inwestycji na potrzeby projektów mieszkaniowych, w tym m.in:
- roboty ziemne,
- wykonywanie konstrukcji żelbetowych,
- wznoszenie budynków mieszkaniowych w technologii tradycyjnej,
- dostawa oraz montaż konstrukcji stalowych,
- prace wykończeniowe,
- zagospodarowanie terenu,
- prace brukarskie,
- roboty wyburzeniowe.